خورشید خاموش
...
ParsHit
جمعه 12 خرداد‌ماه سال 1391
نویسنده : خورشید خاموش

خدا در مکان های دور از انتظار
به دست افرادی دور از انتظار

و در مواقعی تصور ناپذیر

معجزات خود را به انجام می رساند.

برای آن مهربانِ توانا ، غیرممکن وجود ندارد ...