خورشید خاموش
...
ParsHit
دوشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1391
نویسنده : خورشید خاموش

سر گروهبان پادگان آموزشی رو کرد به گروهان تحت امرش و گفت :
همه شما به خاطر بی نظمی و سرپیچی از دستور باید تنبیه بشید ، زود نفری ده بار روی زمین شنا برید وشروع کرد به شمردن یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ، نه ، نه ، نه ، نه و همینطور به گفتن عدد نه ادامه داد ، بعد از چند دقیقه در حالی که لبخند میزد گفت : میدونم الان دارین تو دلتون بهم فحش میدین ولی این یونیفرمی که تنمه ضد فحشه ...یهو یه صدا از بین گروهان به گوشش خورد :
مگه مادرت هم یونیفرم میپوشه ؟!!!