خورشید خاموش
...
ParsHit
سه‌شنبه 23 اسفند‌ماه سال 1390
نویسنده : خورشید خاموش

یارو میگه : رفتم مدرسه ای که بابام اونجا مدیره
یه دانش آموز تو اتاق بابام هست از تو  ش.و.ر.ت.ش  بیستا ترقه کشف کردن!
بابام میگه میدونی اگه این ترقه ها میترکید چی میشد
پسره میگه نه
بابام میگه میراث پدرت بر باد میرفت
پسره زد زیر گریه
(خنده حضار)